0232 222 513 scdaea@yahoo.com

Februarie 2020:

În luna februarie 2020, echipa de proiect a participat la evenimentul de promovarea a Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020 (POPAM) și pregătirea viitorului Program pentru Acvacultură și Pescuit 2021-2027 (Fondul European pentru Afaceri Maritime și Activități de Pescuit și de Acvacultură FEAMAPA).