0232 222 513 scdaea@yahoo.com

Titlul proiectului:

“Înființarea unui centru de consiliere pentru fermele de acvacultură la SCDAEA Iași”
Nr. Contract de finanțare 322/4.10.2019, COD SMIS 129328

Echipa de implementare

Manager de proiect: Dr. Ing. Cristian-Alin Barbacariu

Responsabil financiar: Mariana Hapău

Responsabil achiziții: Daniela Brighiu

Experți:

Dr. biol. Grigore Davideanu

Dr. biol. Ana Davideanu

Dr. biol. Marian Burducea

Biol. Lenuța Dîrvariu

Ing. Eugen Oprea

Dr. biol. Andrei Lobiuc

Lect. Univ dr. Alexandru Maxim

Obiective:

Obiectivul general:

Transferul de cunoștințe către fermele de acvacultură și promovarea acestui sector către beneficiari, prin înființarea unui centru de consiliere în regiunea de Nord-Est pentru fermele de acvacultură la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică, Iași.

Obiective specifice:

1. Dezvoltarea potențialului tehnic și de infrastructură prin dotarea unui centru de consiliere în regiunea de Nord-Est pentru fermele de acvacultură, în cadrul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică, Iași, pe o durată de 6 luni.
2. Creșterea capacității de cercetare pentru studii integrate privind evaluarea principalelor tipuri de furaje și rețete furajere folosite, impactul acestora asupra calității apei și elaborarea de recomandări privind îmbunătățirea furajării materialului piscicol din fermele de acvacultură din Nord-Estul țării.
3. Gestionarea cu eficiență și eficacitate a resurselor umane, financiare, logistice, informarea și publicitatea, achizițiile publice, monitorizarea activităților și raportarea rezultatelor proiectului pe o durată de 6 luni.

Context:

Acest proiect apare în contextul necesității de a consilia fermierii din acvacultură din Regiunea de Nord Est a țării pentru promovarea acvaculturii cu un nivel ridicat de protecție a mediului precum și a sănătății și bunăstării animalelor cât și a în ceea ce privește sănătatea și siguranța publică.

Grupul țintă:

Fermierii din acvacultură și asociațiile de fermieri, în special cei din zona de Nord-Est (Iași, Vaslui, Botoșani, Suceava, Bacău și Neamț).

Activități:

  1. Managementul proiectului
  2. Achiziția de active corporale în vederea dotării centrului de consiliere
  3. Informarea și publicitatea proiectului
  4. Auditarea proiectului
  5. Crearea de servicii de consiliere pentru fermele de acvacultură

Servicii de consiliere oferite:

  • Consiliere privind tehnologiile de creștere
  • Consiliere privind calitatea apei și a furajelor
  • Consiliere științifică
  • Consiliere ecologică