0232 222 513 scdaea@yahoo.com
Proiect:

“Înființarea unui centru de consiliere pentru fermele de acvacultură la SCDAEA Iași”

Proiectul “Înființarea unui centru de consiliere pentru fermele de acvacultură la SCDAEA Iași” este finanțat prin Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Axa Prioritară – Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive, și bazate pe cunoaștere.

Nr. Contract de finanțare:

322/4.10.2019, COD SMIS 129328

Finanțare:

Programul Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime, Axa Prioritară – Stimularea acvaculturii sustenabile din punct de vedere al mediului, eficiente din punct de vedere al utilizării resurselor, inovatoare, competitive, și bazate pe cunoaștere.

Măsura II. 5 litera a – Crearea de servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvacultură.

Obiectivul general:

Transferul de cunoștințe către fermele de acvacultură și promovarea acestui sector către beneficiari, prin înființarea unui centru de consiliere în regiunea de Nord-Est pentru fermele de acvacultură la Stațiunea de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică, Iași.

Centrul de Consiliere pentru Fermele de Acvacultură

Obiective specifice

#1

Dezvoltare

Dezvoltarea potențialului tehnic și de infrastructură prin dotarea unui centru de consiliere în regiunea de Nord-Est pentru fermele de acvacultură, în cadrul Stațiunii de Cercetare Dezvoltare pentru Acvacultură și Ecologie Acvatică, Iași, pe o durată de 6 luni.

#2

Extindere

Creșterea capacității de cercetare pentru studii integrate privind evaluarea principalelor tipuri de furaje și rețete furajere folosite, impactul acestora asupra calității apei și elaborarea de recomandări privind îmbunătățirea furajării materialului piscicol din fermele de acvacultură din Nord-Estul țării.

#3

Eficiență

Gestionarea cu eficiență și eficacitate a resurselor umane, financiare, logistice, informarea și publicitatea, achizițiile publice, monitorizarea activităților și raportarea rezultatelor proiectului pe o durată de 6 luni..

Grupul țintă

Este reprezentat de fermierii din acvacultură și asociațiile de fermieri, în special cei din zona de Nord-Est (Iași, Vaslui, Botoșani, Suceava, Bacău și Neamț). 

Centrul de Consiliere pentru Fermele de Acvacultură

Galerie media